Milena Szmaj-Waszak

Osiedle JagielloƄskie 3/6

61-224 PoznaƄ

Telefon: 697 351 948

milenaszmaj@gmail.com

marketingwizualny@gmail.com